Brandveiligheid

De brandveiligheid van gebouwen worden al jaren geregeld door artikel 52 van het ARAB. Deze regelgeving is echter niet meer aangepast aan de huidige stand van de techniek en aan de principes van de welzijnswet. Daarom werden er twee nieuwe Koninklijke Besluiten geschreven die het gekende ARAB-artikel moeten vervangen. Voorlopig zijn het nog ontwerpteksten, maar een snelle publicatie in het Belgisch Staatsblad is mogelijk. Hieronder een overzicht van de twee Besluiten:

Ontwerp-KB betreffende de preventie van brand op de arbeidsplaats

Dit Koninklijk Besluit zal worden opgenomen in de CODEX. Dit KB behandelt hoofdzakelijk de verplichte risicoanalyse die de werkgever moet uitvoeren met de daaruit vloeiende maatregelen om:

  1. branden te voorkomen;
  2. de vlugge en veilige evacuatie te verzekeren van de werknemers en van alle personen die op de arbeidsplaats aanwezig zijn;
  3. vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;
  4. de schadelijke effecten en neveneffecten van een brand te bepreken;
  5. de tussenkomst van de territoriaal bevoegde brandweerdiensten te vergemakkelijken.

Ontwerp-KB tot vaststelling van de regels voor de bouw van gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld worden

Het tweede KB legt net als ARAB 52 een aantal bouwnormen vast met betrekking tot de structuur van gebouwen, trappen, uitgangswegen en (nood)uitgangen. Dit KB zal ondertekend worden door de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van werk en zal niet worden geïntegreerd in de Codex.

Voor meer informatie met betrekking tot deze Koninklijke Besluiten of andere vragen betreffende de brandveiligheid en het managen ervan, kunt u steeds terecht bij een van onze DORO fire safety experts.