Brandveiligheid

De brandveiligheid van gebouwen worden al jaren geregeld door artikel 52 van het ARAB. Deze regelgeving is echter niet meer aangepast aan de huidige stand van de techniek en aan de principes van de welzijnswet. Daarom werden er twee nieuwe Koninklijke Besluiten geschreven die het gekende ARAB-artikel moeten vervangen. Voorlopig zijn het nog ontwerpteksten, maar een snelle publicatie in het … Lees meer