Brandveiligheid

De brandveiligheid van gebouwen worden al jaren geregeld door artikel 52 van het ARAB. Deze regelgeving is echter niet meer aangepast aan de huidige stand van de techniek en aan de principes van de welzijnswet. Daarom werden er twee nieuwe Koninklijke Besluiten geschreven die het gekende ARAB-artikel moeten vervangen. Voorlopig zijn het nog ontwerpteksten, maar een snelle publicatie in het … Lees meer

Jaarverslag

De interne preventiedienst dient jaarlijks een verslag op te stellen zodat het comité preventie en bescherming op het werk (werkgever en werknemersafgevaardigden) het welzijnsluik in de onderneming kan evalueren. Dit document dient 15 dagen voor de vergadering van het comité PBW van februari aan de leden te worden bezorgd en na goedkeuring en vóór 1 april door de werkgever naar … Lees meer