Opleidingen:
DORO schaaft uw kennis bij rond wetten en richtlijnen

DORO Opleidingen

6 uur

Beschrijving

Explosies hebben in het verleden jammergenoeg meermaals hun destructieve kracht getoond tot en met volledige verwoestingen van fabrieksgebouwen. In deze opleiding wordt u een praktische manier meegegeven om met dit risico om te gaan. Van theorie tot het verificatiedocument.

Programma
 • Inleidende begrippen en definities
 • Case stofexplosie en case gasexplosie
 • Europese richtlijnen ATEX95 en ATEX137 met omzetting naar Belgische wetgeving
 • Explosierisico’s en de beoordeling ervan
 • Technische, organisatorische en menselijke maatregelen
 • Het zoneringsdossier
 • Het explosieveiligheidsdocument (inhoud en vereisten)
 • Case: beveiligen van een stoffilter

6 uur

Beschrijving

Er zijn veel verschillende manieren om incidenten en ongevallen te gaan onderzoeken. Alle systemen hebben hun voor- en nadelen. In deze opleiding wordt u een overzicht gegeven van enkele bestaande en veel gebruikte methodes. Daarnaast wordt u de sterkte van feitenbomen meer toegelicht gekoppeld aan het omstandig verslag. Een sluitende methode om uw incidenten en arbeidsongevallen te onderzoeken en de sterktes in uw voordeel.

Programma
 • Inleidende begrippen en definities
 • Cost of accidents
 • Ernstig arbeidsongeval en het omstandig verslag
 • Overzicht van de verschillende onderzoeksmethoden
 • Feitenboomonderzoek en voordeel ervan
 • Praktische oefeningen

6 uur

Beschrijving

Binnen het preventieluik spelen verschillende actoren elk op hun niveau een belangrijke rol. Het is voor een onderneming en zijn pionnen absoluut noodzakelijk om deze verantwoordelijkheden te kennen en vooral onder controle te houden.

Programma
 • Inleidende begrippen en definities
 • Europese kaderrichtlijn veiligheid
 • KB Beleid: inhoud en verantwoordelijkheden
 • ‘Top-Down’ – ‘Bottom-Up’ benadering
 • Key Performance Indicators
 • Positieve motivatie
 • Samenwerking CPBW, HR, Directie en IDPBW
 • Praktijk-case

6 uur

Beschrijving

In deze opleiding wordt een stevige basis meegegeven om vanuit risicoanalyses een globaal preventieplan op te stellen en uiteindelijk het jaaractieplan. De opleiding wordt gecombineerd met een visie op een strategiebewust preventiebeleid.

Programma
 • Inleidende begrippen en definities
 • KB Beleid: inhoud
 • Dynamisch risicobeheersingssysteem
 • Cirkel van Deming
 • GPP inhoud en opmaak
 • JAP inhoud en opmaak
 • Betrokken partijen
 • Voorbeelddocument

6 uur

Beschrijving

In deze opleiding wordt de stap gezet van het projectmatige preventiebeleid naar het strategiebewust preventiebeleid SAP³. De link tussen de fundamentele spanningsvelden in een strategisch beleid en het dynamisch risicobeheersingssysteem blootgelegd.

Programma
 • Inleidende begrippen en definities
 • Kenmerken strategisch beleid
 • Techniek, Organisatie en Mens
 • Correlatie met het globaal preventieplan en het jaaractieplan
 • Bringing HSE to the board
 • De kracht van het becijferen
 • Cirkel van Deming

6 uur

Beschrijving

De welzijnswet van 4 augustus 1996 haarfijn uitgelegd. De theorie van de wettekst gecombineerd met een jarenlange praktijkervaring, geeft u een helder inzicht in deze materie en wijst op de juridische aspecten en daarmee samenhangende verantwoordelijkheden.

Programma
 • Inleidende begrippen en definities
 • Europese kaderrichtlijn veiligheid
 • De welzijnswet
 • De koppeling met de sociale strafwet

6 uur

Beschrijving

Orde en netheid is een van de noodzakelijke hoekstenen uit een lange-termijn preventiebeleid. Bij vele incidenten en ongevallen is de invloed van een vuile en slordige omgeving een belangrijke factor. Dit naast het feit dat een slordige manier van werken en organiseren steeds leidt tot rendementsverlies zorgt ervoor dat deze opleiding een belangrijke tool kan verschaffen die een positieve impuls kan geven aan uw onderneming.

Programma
 • Inleidende begrippen en definities
 • Wat is de 5S-methode
 • Visueel management
 • Een praktijkoefening

6 uur

Beschrijving

Risicoanalyse zijn een wettelijke verplichting die ervoor moeten zorgen dat onze werknemers veilig kunnen werken. Voor de aanvang van de werken is het de taak van een onderneming om deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen zodat een verzekerde werkvergunning kan vrijgegeven worden. Echter zijn in vele gevallen niet altijd vooraf opgemaakte risicoanalyses aanwezig om ons te beschermen omwille van ongewone situaties zoals machinebreuk. Om de werken toch veilig uit te voeren wordt in deze opleiding een tool aangereikt om op een snelle en efficiënte manier toch alle risico’s in ogenschouw te nemen en de gepaste maatregelen te nemen.

Programma
 • Inleidende begrippen en definities
 • KB Beleid
 • EN ISO 14121
 • LMRA: de tool
 • Praktijkoefening
Doelgroep

Productiemedewerkers, technische medewerkers, leidinggevenden

6 uur

Beschrijving

Omwille van de almaar uitbreidende veiligheidsregelgeving is dit de ideale gelegenheid om uw kennis nog eens bij te schaven. Van het ARAB op de Europese kaderrichtlijn tot omzetting in de Belgische wetgeving wordt het bos terug zichtbaar.

Programma
 • Overzicht bestaande regelgeving
 • Omzetten van Europese wetgeving naar Belgische wet
 • Hoe in de praktijk omgaan met deze grote verscheidenheid aan regelgevingen
Doelgroep

Kader, leidinggevenden, productieleiders, technische medewerkers, leidinggevenden

Heb je interesse om een van de bovenstaande opleidingen te volgen?

Contacteer ons vrijblijvend

Veiligheid

DORO Industrial Safety ondersteunt u om met een correct preventiebeleid uw bedrijf nog veiliger en rendabeler te maken.

Veiligheidscoördinatie

DORO heeft experten in huis die voor u de veiligheidscoördinatie bij tijdelijk en mobiele bouwwerkzaamheden op zich nemen.

Opleidingen

We verhogen het veiligheidsbewustzijn via “Behaviour Based Safety”-programma’s en op maat gemaakte toolbox-opleidingen.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Bouwproject?

Heeft u een veiligheidscoördinator nodig ? Doro heeft voor elk dossier een gepast coördinator.

Machineonderzoek?

Wij kunnen voor u de risicoanalyses uitvoeren, alsook de oplossingen aanreiken voor uw machinepark.

Audit?

U wenst een screening van uw bedrijf en uw veiligheidsniveau op cultureel, technisch of menselijk vlak?


Vraag hier advies!