Jaarverslag

De interne preventiedienst dient jaarlijks een verslag op te stellen zodat het comité preventie en bescherming op het werk (werkgever en werknemersafgevaardigden) het welzijnsluik in de onderneming kan evalueren. Dit document dient 15 dagen voor de vergadering van het comité PBW van februari aan de leden te worden bezorgd en na goedkeuring en vóór 1 april door de werkgever naar de bevoegde inspectiediensten gestuurd worden in twee exemplaren.

De inhoud van het verslag ligt bij wet vast en bevat onder andere administratieve inlichtingen over de onderneming, belangrijke gegevens over ongevallen op de werkplaats of op de weg van en naar het werk, inlichtingen over de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, inlichtingen over de preventie van psychosociale belasting op het werk en de voornaamste thema’s van het jaarlijks actieplan.

Er bestaan in totaal 3 soorten formulieren om het jaarverslag op te maken, al naar gelang het type onderneming.

Voor meer inlichtingen hieromtrent of indien u hulp wenst om dit verslag voor u op te stellen, kunt u steeds terecht bij een van onze DORO safety experts.