Opleidingen:
Doro schaaft uw kennis bij rond wetten en richtlijnen

DORO Industrial Safety: opleidingen

DUUR
6 uur

BESCHRIJVING
In deze opleiding wordt de stap gezet van het projectmatige preventiebeleid naar het strategiebewust preventiebeleid SAP³. De link tussen de fundamentele spanningsvelden in een strategisch beleid en het dynamisch risicobeheersingssysteem blootgelegd.

PROGRAMMA

 • Inleidende begrippen en definities
 • Kenmerken strategisch beleid
 • Techniek, Organisatie en Mens
 • Correlatie met het globaal preventieplan en het jaaractieplan
 • Bringing HSE to the board
 • De kracht van het becijferen
 • Cirkel van Deming

DUUR
6 uur

BESCHRIJVING
In deze opleiding worden het geheim ontrafeld voor het opbouwen van een succesvolle veiligheidscultuur binnen uw organisatie. Zowel techniek, organisatie en menselijk gedrag worden besproken, maar ook situationeel leiderschap, succesfactoren en mogelijkse spanningsvelden.

PROGRAMMA

 • Inleidende begrippen en definities
 • Kenmerken Veiligheidscultuur
 • Berekenen van uw veiligheidsmaturiteit
  Techniek, Organisatie en Mens
 • Situationele aanpak
 • Situationeel leiderschap gekoppeld aan uw veiligheidsmaturiteit
 • Bringing HSE to the board
 • De kracht van het becijferen
 • Opmaak van een praktisch stappenplan

DUUR
12 uur

BESCHRIJVING
In deze opleiding worden tools aangereikt om het veiligheidsgedrag van uw medewerkers te verbeteren. De trainer werkt voor een deel vanuit uw situatie in uw organisatie, maar ook voor een groot deel vanuit alledaagse gebeurtenissen, om de herkenbaarheid zo groot mogelijk te maken en de weerstand zo klein mogelijk te houden. Op het eind van de training beschikt uw over praktische tools voor de creëren van een veiligheidsgedrag bij uw medewerkers. Indien nodig kunnen onze DORO consultants u in uw organisatie tijdelijk begeleiden hierin.

DORO heeft reeds meer dan 3500 medewerkers zowel in binnen- als buitenland getraind.

PROGRAMMA

 • Inleidende begrippen en definities
 • Kenmerken Veiligheidscultuur
 • Techniek, Organisatie en Mens
 • De drie types menselijk gedrag
 • Situationele veiligheidsaanpak
 • Bepalende gemoedstoestanden
 • Praktische tools ter verbetering van het gedrag
 • Opvolging na training
 • Opmaak van een tailormade stappenplan

DUUR
6 uur

BESCHRIJVING
Omwille van de almaar uitbreidende veiligheidsregelgeving is dit de ideale gelegenheid om uw kennis nog eens bij te schaven. Van het ARAB op de Europese kaderrichtlijn tot omzetting in de Belgische wetgeving wordt het bos terug zichtbaar.

PROGRAMMA

 • Overzicht bestaande regelgeving
 • Omzetten van Europese wetgeving naar Belgische wet
 • Hoe in de praktijk omgaan met deze grote verscheidenheid aan regelgevingen

DOELGROEP
Kader, leidinggevenden, productieleiders, technische medewerkers, leidinggevenden

DUUR
6 uur

BESCHRIJVING
De welzijnswet van 4 augustus 1996 haarfijn uitgelegd. De theorie van de wettekst gecombineerd met een jarenlange praktijkervaring, geeft u een helder inzicht in deze materie en wijst op de juridische aspecten en daarmee samenhangende verantwoordelijkheden.

PROGRAMMA

 • Inleidende begrippen en definities
 • Europese kaderrichtlijn veiligheid
 • De welzijnswet
 • De koppeling met de sociale strafwet

DUUR
6 uur

BESCHRIJVING
Binnen het preventieluik spelen verschillende actoren elk op hun niveau een belangrijke rol. Het is voor een onderneming en zijn pionnen absoluut noodzakelijk om deze verantwoordelijkheden te kennen en vooral onder controle te houden.

PROGRAMMA

 • Inleidende begrippen en definities
 • Europese kaderrichtlijn veiligheid
 • KB Beleid: inhoud en verantwoordelijkheden
 • ‘Top-Down’ – ‘Bottom-Up’ benadering
 • Key Performance Indicators
 • Positieve motivatie
 • Samenwerking CPBW, HR, Directie en IDPBW
 • Praktijk-case

DUUR
6 uur

BESCHRIJVING
Explosies hebben in het verleden jammergenoeg meermaals hun destructieve kracht getoond tot en met volledige verwoestingen van fabrieksgebouwen. In deze opleiding wordt u een praktische manier meegegeven om met dit risico om te gaan. Van theorie tot het verificatiedocument.

PROGRAMMA

 • Inleidende begrippen en definities
 • Case stofexplosie en case gasexplosie
 • Europese richtlijnen ATEX95 en ATEX137 met omzetting naar Belgische wetgeving
 • Explosierisico’s en de beoordeling ervan
 • Technische, organisatorische en menselijke maatregelen
 • Het zoneringsdossier
 • Het explosieveiligheidsdocument (inhoud en vereisten)
 • Case: beveiligen van een stoffilter

DUUR
6 uur

BESCHRIJVING
In deze opleiding wordt een stevige basis meegegeven om vanuit risicoanalyses een globaal preventieplan op te stellen en uiteindelijk het jaaractieplan. De opleiding wordt gecombineerd met een visie op een strategiebewust preventiebeleid.

PROGRAMMA

 • Inleidende begrippen en definities
 • KB Beleid: inhoud
 • Dynamisch risicobeheersingssysteem
 • Cirkel van Deming
 • GPP inhoud en opmaak
 • JAP inhoud en opmaak
 • Betrokken partijen
 • Voorbeelddocument

DUUR
6 uur

BESCHRIJVING
Er zijn veel verschillende manieren om incidenten en ongevallen te gaan onderzoeken. Alle systemen hebben hun voor- en nadelen. In deze opleiding wordt u een overzicht gegeven van enkele bestaande en veel gebruikte methodes. Daarnaast wordt u de sterkte van feitenbomen meer toegelicht gekoppeld aan het omstandig verslag. Een sluitende methode om uw incidenten en arbeidsongevallen te onderzoeken en de sterktes in uw voordeel.

PROGRAMMA

 • Inleidende begrippen en definities
 • Cost of accidents
 • Ernstig arbeidsongeval en het omstandig verslag
 • Overzicht van de verschillende onderzoeksmethoden
 • Feitenboomonderzoek en voordeel ervan
 • Praktische oefeningen

DUUR
6 uur

BESCHRIJVING
Orde en netheid is een van de noodzakelijke hoekstenen uit een lange-termijn preventiebeleid. Bij vele incidenten en ongevallen is de invloed van een vuile en slordige omgeving een belangrijke factor. Dit naast het feit dat een slordige manier van werken en organiseren steeds leidt tot rendementsverlies zorgt ervoor dat deze opleiding een belangrijke tool kan verschaffen die een positieve impuls kan geven aan uw onderneming.

PROGRAMMA

 • Inleidende begrippen en definities
 • Wat is de 5S-methode
 • Visueel management
 • Een praktijkoefening

DUUR
6 uur

BESCHRIJVING
Risicoanalyse zijn een wettelijke verplichting die ervoor moeten zorgen dat onze werknemers veilig kunnen werken. Voor de aanvang van de werken is het de taak van een onderneming om deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen zodat een verzekerde werkvergunning kan vrijgegeven worden. Echter zijn in vele gevallen niet altijd vooraf opgemaakte risicoanalyses aanwezig om ons te beschermen omwille van ongewone situaties zoals machinebreuk. Om de werken toch veilig uit te voeren wordt in deze opleiding een tool aangereikt om op een snelle en efficiënte manier toch alle risico’s in ogenschouw te nemen en de gepaste maatregelen te nemen.

PROGRAMMA

 • Inleidende begrippen en definities
 • KB Beleid
 • EN ISO 14121
 • LMRA: de tool
 • Praktijkoefening

DOELGROEP
Productiemedewerkers, technische medewerkers, leidinggevenden

DUUR
5 uur

BESCHRIJVING
Voor werken in een besloten ruimte zijn vele wettelijke verplichtingen die ervoor moeten zorgen dat onze werknemers veilig kunnen werken. Voor de aanvang van de werken is het de taak van een onderneming om deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen zodat een verzekerde werkvergunning kan vrijgegeven worden. Om de werken toch veilig uit te voeren wordt in deze opleiding een tool aangereikt om op een snelle en efficiënte manier toch alle risico’s in ogenschouw te nemen en de gepaste maatregelen te nemen met een geschikte werkvergunning. Wil je meer weten of hoe veilig werken in besloten ruimtes, dan is deze praktische opleiding een must voor u. In een eerste fase wordt het volledige theoretische kader van de regelgeving ontrafeld, waarna in het tweede luik dit omgezet wordt in de praktijk. Met praktische voorbeelden en gebruiksinstrumenten zetten wij u op weg om dit voor uw bedrijf tailormade uit te rollen. De senior safety consultant die deze training heeft, beschikt over meer dan 10 jaar ervaring, waardoor wij u verzekeren van een kwalitatieve training en meerwaarde voor u in uw praktijk.

PROGRAMMA

 • Inleidende begrippen en definities
 • Regelgeving
 • Van theorie naar de praktijk
 • LMRA: de tool
 • De werkvergunning
 • Praktijkoefening

DOELGROEP
Preventiemedewerkers, Mangatwachten, Productiemedewerkers, Technische Medewerkers, Leidinggevenden

Heb je interesse om een van de bovenstaande opleidingen te volgen?

Kunnen wij u van dienst zijn?

Bouwproject?

Heeft u een veiligheidscoördinator nodig ? Doro heeft voor elk dossier een gepast coördinator.

Machineonderzoek?

Wij kunnen voor u de risicoanalyses uitvoeren, alsook de oplossingen aanreiken voor uw machinepark.

Audit?

U wenst een screening van uw bedrijf en uw veiligheidsniveau op cultureel, technisch of menselijk vlak?