Veiligheidscoördinatie:
Doro staat in voor alle stappen binnen dit proces

DORO veiligheidscoördinatie

DORO COÖRDINEERT DE VEILIGHEID OP DE WERF TUSSEN DE VERSCHILLENDE PARTIJEN

Binnen de veiligheid is de veiligheidscoördinatie bij tijdelijk en mobiele bouwwerkzaamheden een belangrijke activiteit van DORO.

DORO heeft veiligheidscoördinatoren in huis die voor u op een zeer praktische manier deze taak op zich nemen. DORO kan instaan voor alle stappen binnen dit proces. Wij verzorgen voor u zowel het dossier van de veiligheidscoördinatie ontwerp, als van de verwezenlijking en het post-interventiedossier. Vanaf de ontwerpfase kunnen voor u reeds de nodige tools bezorgen om een minimum-graad van veiligheid tegen een aanvaardbare prijs op de bouwwerven te verzekeren.

Samen met onze erkend milieucoördinator kunnen wij zelfs het ganse traject ondersteunen en de noodzakelijke middelen reeds in de milieuvergunning (binnenkort de omgevingsvergunning!) opnemen. Met andere woorden kan DORO voor u zorgen dat u slechts één partner nodig heeft in dit traject: DORO.

Naast industriebouw verzorgt DORO natuurlijk tevens de opvolging in de particuliere woningbouw en tijdens verbouwingen.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Bouwproject?

Heeft u een veiligheidscoördinator nodig ? Doro heeft voor elk dossier een gepast coördinator.

Machineonderzoek?

Wij kunnen voor u de risicoanalyses uitvoeren, alsook de oplossingen aanreiken voor uw machinepark.

Audit?

U wenst een screening van uw bedrijf en uw veiligheidsniveau op cultureel, technisch of menselijk vlak?