Doro nieuws

Nieuws machinerichtlijn

Eerder deze maand publiceerde de Europese Commissie een update van de lijst met geharmoniseerde normen voor machinerichtlijn in het Europees Publicatieblad. Machines die met deze norm in overeenstemming zijn, worden geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de machinerichtlijn. Het “vermoeden van overeenstemming of conformiteit” wordt dan van kracht.

De geharmoniseerde normen zijn onderverdeeld in 3 types: A, B, C. De A-normen beschrijven de basisbegrippen, terminologie en ontwerpbeginselen die van toepassing zijn op alle categorieën machines. De toepassing is essentieel, maar niet voldoende voor volledig vermoeden van overeenstemming. De B-normen behandelen specifieke aspecten van de veiligheid van machines of op specifieke typen veiligheidsmaatregelen op een breed scala aan categorieën machines. De C-normen geven specificaties voor een gegeven categorie machines. De lijst nu aangepast voor wat betreft de B en C normen. Er zijn nieuwe normen toegevoegd, bestaande zijn vervangen door een nieuwere versie en er zijn normen geschrapt. De publicatie vind je hier.

De machinerichtlijn zelf wordt momenteel ook bijgewerkt. Het doel is om de veiligheidsniveaus verder te verbeteren en rekening te houden met de nieuwste IT-innovaties. In een eerste stap werd tussen half januari en februari een roadmap voorlegd. We kunnen een publieke consultatie in het tweede kwartaal van 2019 verwachten. De finale goedkeuring is voorzien voor het tweede kwartaal van 2021. DORO volgt deze evoluties nauwgezet op.

Bij vragen, neem gerust contact met ons op.

Contact

Koning Boudewijnstraat 214
8520 Kuurne
+32 472 72 22 21
valerie@doro-hse.com

Bouwproject?

Heeft u een veiligheidscoördinator nodig? Doro heeft voor elk dossier een gepast coördinator.

Machineonderzoek

Wij kunnen voor u de risicoanalyses uitvoeren, alsook de oplossingen aanreiken voor uw machinepark.

Audit

U wenst een screening van uw bedrijf en uw veiligheidsniveau op cultureel, technisch of menselijk vlak?