Doro nieuws

Staat de brandveiligheidheid op punt in uw bedrijf?

Een bedrijfsbrand vormt een bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit

Een brand in uw bedrijf kan een verwoestende impact hebben voor de werknemers, de bedrijfsgebouwen en de financiële cijfers. Ook de omgeving kan schadelijke gevolgen dragen bijvoorbeeld door het vrijkomen van schadelijke rook en gassen

Onderzoek van de Nederlandse verzekeraar Reaal wijst uit dat menselijk handelen en elektrische installatie plaats 1 en 2 bestrijken van belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden. Brandstichting sluit de top 3 af.

Er zijn wettelijke verplichtingen

De Belgische wetgever legt in de Codex welzijn op het werk (Boek 3 – Titel 3 – Hoofdstuk II) een aantal wettelijke verplichtingen op ten aanzien van brandpreventie voor alle werkgevers:

  • Risico analyse en aangepaste preventiemaatregelen
  • Interventiedossier voor de hulpdiensten
  • Brandpreventiedossier
  • Opleiding en informatie van de werknemers

De risico analyse dient regelmatig bijgewerkt te worden. Een aanpassing is noodzakelijk wanneer er wijzigingen gebeuren die de brandrisico’s beïnvloeden. Denk maar aan de ingebruikname van een nieuwe machine, een nieuw productieproces, een nieuwe indeling van het bedrijfsgebouw,..

Kent u de clausules van uw brandverzekering?

Ook de brandverzekeraar verwacht dat het bedrijf de nodige preventiemaatregelen neemt. Indien deze ontbreken en er ontstaat brand, dan kan de verzekeraar ervoor kiezen de schade gedeeltelijk of in zijn geheel niet uit te keren.

Tijd om even stil te staan bij de volgende vragen

  • Beschikken we over een up-to-date risico analyse brand in ons bedrijf?
  • Zijn de preventiemaatregelen geïmplementeerd?
  • Beschikken we over een interventiedossier?
  • Staat ons brandpreventie dossier op punt?

DORO kan u daar bij helpen.

Onze preventieadviseur – brandexpert voerde reeds heel wat risico analyses brand uit voor bedrijven. Hij kan ook putten uit jarenlange ervaring als brandweerman. De aanpak is dan ook praktisch en gericht op effectieve brandpreventie en conformiteit met de wetgeving.

Het afgelopen jaar heeft hij een project brandpreventie bij een grote chemische speler ondersteund. Het project bestond uit 3 fases.

De eerste fase omhelsde een audit rond de brandpreventie door middel van een checklist waarbij alle gebouwen van de site bezocht worden. Elk gebouw kreeg een score. In de tweede fase werden de administratieve quick wins gerealiseerd waaronder de opmaak van ene brandpreventiedossier en een interventiedossier voor alle gebouwen, in overeenstemming met de voorschriften van de CODEX.  Ook werd nagegaan welke afwijkingen aangevraagd dienden te worden ten opzichte van het KB basisnormen. In de derde fase werden voor de risicoanalyses van een 20-tal gebouwen opgemaakt met een actieplan als resultaat. De Codex Boek 3 – Titel 3 – Hoofdstuk II brandpreventie werd als basis gebruikt, aangevuld met de basisnormen brandpreventie, wetgeving rond signalisatie (codex), de AREI, …

Kleine en grote ondernemingen en scholen kunnen bij ons terecht voor ondersteuning in brandpreventie: info@doro-hse.com

Contact

Koning Boudewijnstraat 214
8520 Kuurne
+32 472 72 22 21
valerie@doro-hse.com

Bouwproject?

Heeft u een veiligheidscoördinator nodig? Doro heeft voor elk dossier een gepast coördinator.

Machineonderzoek

Wij kunnen voor u de risicoanalyses uitvoeren, alsook de oplossingen aanreiken voor uw machinepark.

Audit

U wenst een screening van uw bedrijf en uw veiligheidsniveau op cultureel, technisch of menselijk vlak?